Život a smrt Jana Želivského

Letos v březnu uplynulo 600 let ode dne, kdy byl na Staroměstské radnici popraven kněz Jan Želivský. Charismatický řečník, při jehož kázání ženy omdlévaly. Idealista toužící po rovnosti všech lidí. Fanatický intrikán s patologickou touhou po moci.