Zešedivění po stresu nemusí být trvalé

Příběhy lidí, kteří v důsledku prodělané hrůzy nebo jiného stresu zešedivěli, nenajdeme jen v dobrodružné literatuře. Říká se, že francouzské královně Marii Antoinettě, dceři rakouské arcivévodkyně a české a uherské královny Marie Terezie, zbělely všechny vlasy během noci před popravou gilotinou, která se konala 16. října 1793. Proto lékaři označují náhlou změnu vlasů do šeda nebo do běla jako syndrom Marie Antoinetty.