Za literaturu snobštější! Eva Klíčová nad knihou Intelektuálové a masy

Jak T. S. Eliot, Aldous Huxley, G. B. Shaw, Virginia Woolfová, H. G. Wells, Graham Greene nebo D. H. Lawrence čelili jednomu z nejnápadnějších rysů moderního světa, jakým byl nárůst městské populace a dojem „přelidnění“? Jak dodnes uctívaní intelektuálové psali a smýšleli o mohutnící úřednické vrstvě, expanzi předměstí a odsud vzešlé populární kultuře, o ženské emancipaci, síle publicistiky, turismu, konzervovaném jídle – a nakonec i o demokracii?