Vzdalujeme se přirozeným instinktům

Články, jejichž autoři tvrdí, že lidé ve většině vyspělých průmyslových zemí mají stále méně sexuálních styků, se objevují v nejrůznějších médiích. Řada z nich vychází ze seriózních zahraničních výzkumů a studií. Jak je tomu u nás, nevíme. Chybí výzkum o tom, jak se v posledních letech změnilo sexuální chování populace v ČR.