Výzkum odkryl skutečné požadavky českých pacientů na telemedicínu

Rozvoj moderních technologií v Česku otevírá nové možnosti na poli telemedicíny. První Lékařská fakulta Univerzity Karlovy proto mezi pacienty provedla průzkum z oblasti telemedicínských služeb. V úterý od 14:00 hodin na tiskové konferenci představí nejen závěry dotazníkového šetření, ale také strategii distanční péče perspektivou pacientských organizací, která vychází právě z výsledků tohoto šetření.