Výsledky zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltma

Kolektivní systém Eltma vydal Výroční shrnutí za rok 2020. Zajímá Vás, jak se nám vedlo v roce 2020 ve zpětném odběru navzdory pandemii? Jako každý rok, kolektivní systém Eltma vydává Výroční shrnutí, kde informuje veřejnost o výsledcích své činnosti, obzvláště o výsledcích zpětného odběru pneumatik.