Velkou vilou velké ženy jsou Ratibořice kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské

Devět set kilometrů dělí kraj kolem Rižského zálivu od zámku v Ratibořicích. Jakou souvislost má sídlo „paní kněžny“ Kateřiny Vilemíny Zaháňské s předalekým krajem v Lotyšsku? Kněžnin otec Petr Biron byl vévodou kuronským (Kuronsko je historické území v Pobaltí, dnešní jižní a západní část Lotyšska).