Vědci objevili v nepřístupných oblastech Panamy nový druh ropuch

Dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus objevil při expedicích do těžko přístupných oblastí provincie Darién ve východní části Panamy mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i Milan Veselý z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ropuchy rodu Atelopus patří mezi nejvýraznější skupiny neotropických žab, zároveň však jde o jednu z nejohroženějších skupin obojživelníků na světě.