Václav Bělohradský: Velká sametová. „Dejte mi do ruky mávátko a řekněte jak volat sláva“

Ve světě přesyceném informacemi o událostech je „rozhodující událostí“ jejich zarámování, teprve to je dělá pozoruhodnými a zakotvuje je v kolektivní paměti.