V Česku se aplikovalo už 10 milionů dávek vakcíny

Zdravotníci od začátku očkování aplikovali již přes 10 milionů vakcín. V pondělí bylo vykázáno 65 758 očkování a celkem bylo vydáno 10 064 380 vakcín. Podle údajů Chytré karantény je tak alespoň jednou dávkou naočkováno 62,3 procenta dospělé populace. Ukončené očkování má v České republice 4 644 069 osob. Zájem v posledních dnech evidují nově otevíraná očkovací centra bez nutné registrace.