Uživatelé marihuany mívají častěji sebevražedné myšlenky

Výzkumy ukazují, že užívání konopných drog může přispívat k výskytu psychotických poruch a změn nálad. Jedna z nedávných studií poukázala i na to, že například u kuřáků marihuany je až pětkrát častější výskyt sebevražedných myšlenek.