Už staří Peršané měli v domech klimatizaci. Byla ovšem ekologická a zadarmo

Na vrchu perforované věže a věžičky, kterými je tolik typické starověké perské město Jazd ležící na území dnešního Íránu, přitahují v poslední době čím dál větší pozornost nejenom archeologů, ale i techniků. Dokážou totiž efektivně a především bez jakýchkoli emisí ochlazovat vzduch. S ohledem na rostoucí teploty po celém světě nabývají tyto tisíciletí staré stavby na významu.