Ukrajinci mají o češtinu zájem, kurzy jsou plné

Zájem o výuku češtiny mezi Ukrajinci roste. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pro ně připravila ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií jazykové kurzy.