Tetanus je stále reálnou hrozbou. Dodržujete termíny přeočkování?

Tetanus je smrtelné onemocnění, které se dnes díky povinnému očkování téměř nevyskytuje. První vakcínu proti tetanu dostávají děti již ve věku dvou měsíců. Protilátky nás ale nechrání navěky a pravidelné přeočkování se doporučuje v rozmezí každých 10 až 15 let. Mnoho dospělých však na posilovací dávky zapomíná, a vystavuje se tak velkému riziku.