Studie havlíčkobrodské nemocnice zkoumala rezistenci mladých vůči covidu

Studie prováděná v laboratoři Nemocnice Havlíčkův Brod ukázala, že mladí lidé mohou být do nezanedbatelné míry odolní vůči covidu-19. Zúčastnili se jí studenti Gymnázia Havlíčkův Brod, asi čtvrtina byla proti nákaze rezistentní. Výzkum, který nicméně nebyl zaměřen na mutace, ale na protilátky, organizovalo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).