Spolupráce umění s industriálním prostorem

Pražská Pragovka Gallery připravila soubornou výstavu Ko-Laborace, která vznikla v rámci projektu Kolben Open Nr. 8 a představuje umělce-rezidenty Pragovky. Ve výstavních prostorách ji lze vidět do 26. srpna.