Šaría

Šaría neboli islámské právo je náboženské právo odvozené ze zásad islámu v Koránu a hadísech. Většinou se zmiňují jeho extrémní projevy, ale fakticky dává muslimovi návod, jak má žít v souladu s pravidly islámu, řeší vztah člověka k Alláhovi a taky vztahy mezi lidmi. Až druhotně začaly na jeho základě vznikat nařízení regulující vztah člověka ke společnosti.