Samičky kolibříků se brání obtěžování. Vydávají se za samečky

Zelené samičky kolibříka bělokrkého přilétají ke květinám, aby usrkávaly nektar a agresivní samečci s okázale modrou hlavou je pronásledují, narážejí do nich a klovou je. Některé samičky proto mají eso v rukávu. Zelený háv vymění za modré peří a vypadají v podstatě stejně jako samečci.