První adventní neděle: Připomeňme si pravou symboliku a historii adventních věnců

Adventem začíná nový liturgický rok. Zatímco pro naše předky se jednalo především o období radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, rozjímání a dobročinnosti, se kterým souvisela i doba postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování, dnešní generace má tento čas spjatý především s vánoční výzdobou a také předvánočním shonem. Než tedy rozsvítíme první svíčku na adventním věnci, zkusme si připomenout jeho pravou symboliku.