Při léčbě rakoviny hraje roli každá vteřina. Správná léčba vás vrátí rychleji do života

Nikdo z nás nechce z úst lékaře slyšet slovo rakovina. Člověku se zamotá hlava a svět potemní. Rakovina ale neznamená konec života. Některé typy, jako na příklad rakovina lymfatických uzlin, tzv. lymfomy, jsou úspěšně léčitelné. Lymfomy tvoří zhruba šest procent nádorových onemocnění a velmi často bohužel postihují osoby v mladém věku.