Podle čeho poznáte, že si vás partner neváží

Úcta je alfou a omegou zdravého partnerského vztahu. I proto je důležité, aby si partneři navzájem vážili sami sebe a nedovolili, aby jeden na druhého nahlížel s despektem nebo ironickým úsměvem. Ve vztahu si totiž partneři musí být rovnocenní.