Pandemie pozměnila chování lidí ve městech. Začali trávit více času v parcích

Výsledky analýzy spokojenosti obyvatel hlavního města zveřejňuje v těchto dnech Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Průzkum zaměřený na různé aspekty života v metropoli mj. ukázal, jak se změnilo chování lidí ve městech vlivem protipandemických opatření v uplynulých dvou letech. Nepřehlédnutelně stoupl význam parků a město tomuto trendu hodlá vyjít vstříc.