Očima Saši Mitrofanova: Voják, krysa a dezertér

Začal bych tím, že žijeme v nepřátelském státě. To není pustý výmysl, ale úřední označení České republiky. Je obsaženo ve vyhlášce vlády Ruské federace ze dne 13. května 2021. Česko je zde státem, „který koná nepřátelské akce vůči Ruské federaci, občanům Ruské federace nebo ruským právnickým osobám“. Proto jsou ruskou vládou podnikána vůči České republice odvetná opatření.