Největšího dobyvatele zřejmě skolil mor

Výboji si podrobil polovinu tehdy známého světa, zatímco ve druhé polovině vyvolávalo jeho pouhé jméno děs. Vyvrátil mocné muslimské říše, jeho vojsku neodolali ani kočovní pastevci z pomezí Asie a Evropy a rozdrtil i těžkou jízdu křesťanských rytířů v plné zbroji. Temüdžin z mongolského klanu Bordžiginů se čestnému titulu Čingischán, tedy Velký vládce, těšil oprávněně.