Na jihu Čech přibývají památky i rezervace

Rada Jihočeského kraje schválila na posledním zasedání devět nových přírodních památek a jednu přírodní rezervaci. Zcela novými památkami, které nebyly doposud chráněné v žádné kategorii, jsou z tohoto počtu rybník Chrastí na Trhosvinensku a také Nahořanské tůně mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou.