Mysli, pracuj, diskutuj. Letní filosofická škola jako prostor, kde to rezonuje

Německý sociolog Hartmut Rosa ve své knize o rezonanci mezi člověkem a světem charakterizuje tento fenomén jako smysluplný a dynamický vztah, v němž se subjekt a jeho okolí vzájemně pozitivně utvářejí.