Masarykova univerzita zkoumá zdraví hasičů. Dá jim doporučení, jak zlepšit prevenci

Práce hasičů v první linii je náročná, navíc jsou oproti běžné populaci vystavení působení řady chemických látek využívaných při likvidaci požárů či nehod, nebo nebezpečných látek vznikajících právě při požárech. Čemu všemu jsou vystaveni a jak to působí na jejich zdraví, zkoumají vědci z centra Recetox (centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně.