KOMENTÁŘ: Proč a jak by se mělo pomoci tlumočníkům z Afghánistánu – Thomas Kulidakis

Česká vláda se rozhodla pomoci afghánským tlumočníkům a jejich rodinám v duchu přístupu, že v podstatě pomáhám v přeneseném slova smyslu našim lidem, kteří se jimi stali poté, co pro originál naše lidi pracovali v Afghánistánu. To je sice pravda, není to ale jediný aspekt a jediný pohled, kterým lze vše vnímat.