Kdyby se mobily najednou vybily

Divadlo hrané dětmi se objevuje na každém Jiráskově Hronově. Většinou patří k příjemným zážitkům z dětské bezprostřednosti, méně často se už dnes objevují inscenace, z nichž je patrné, že děti pouze naplňují vůli dospělých.