Jak probíhají volby do obecních zastupitelstev

Volby do zastupitelstev obcí se konají každé čtyři roky. Probíhají během posledních 30 dnů před uplynutím volebního období, konkrétní termín stanovuje prezident republiky.