Jak odevzdat hlas v jednotlivých volbách, když jsme v zahraničí

Podle českých zákonů zůstává občanům ČR právo volit, i pokud dlouhodobě žijí v zahraničí nebo jsou tam v době voleb na cestách. Hlas mohou odevzdat na českých velvyslanectvích či konzulátech.