Jak něco koupit od státu ve 21. století? Hybaj osobně do Prahy na podatelnu

Prodej majetku státu může mít nečekaně rozdílné podoby. Na jedné straně jsou elektronické aukce, které používá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), na straně druhé je nutné u některých prodejů přijít v určený čas a hodinu do Prahy na podatelnu.