Etiketa a společenské chování se šířily z náchodského zámku do světa

Možná to zní nadneseně, ale u posledních majitelů náchodského panství, knížecího rodu Schaumburg-Lippe, působil jako vychovatel jejich dětí Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Své znalosti s výchovou a společenským chováním později zúročil jako přední odborník na etiketu. Jeho dílo ocenil i prezident T. G. Masaryk, pro kterého Guth-Jarkovský zpracoval i stále dodržovaný hradní protokol.