Esej Václava Bělohradského: Přeludy naší řeči

Postmoderní obrat byl hlavně velkým odbřemeněním režimu řeči, který vládl západní modernosti. Tak jako pro ptáka goofuse z Borgesovy Fantastické zoologie, který létá pozpátku, protože ho nezajímá, kam letí, ale odkud, ani pro postmoderní myslitele nebylo důležité, kam jdou, ale od čeho se vzdalují.