Esej Jana Venclíka: O maškarádě s jedním pojmem. „Totalita“ po devětaosmdesátém

K problémům přítomnosti se začasté vztahujeme skrze archetypy a obrazy minulosti. V „nesamozřejmém“ prostoru střední Evropy snad ještě více než jinde. V situaci „naší nynější krize“, která přináší znejistění a dezorientaci (Západ není tím Západem, k němuž jsme před třiceti lety vzhlíželi, Východ se čím dál více blíží Východu předešlé epochy), jako bychom ani neměli nic lepšího po ruce.