EMA varuje před možným vedlejším účinkem vakcíny Janssen

Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil zařadit imunitní trombocytopenii mezi možné nežádoucí účinky Janssenu, vakcíny společnosti Johnson & Johnson.