„Dovzdělaný matematik nemůže učit češtinu“. VŠ mají k návrhu pedagogické novely výhrady

Vysoké školy mají výtky proti návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Úprava, kterou připravilo ministerstvo školství, podle nich může ohrozit budoucí vzdělanost české společnosti. Za hlavní nedostatky považují možnost snížení odbornosti a aprobovanosti učitelů, propojení kvalifikací učitelů na různých stupních škol a snížení požadavků pro učitele na 2. stupni ZŠ a ve školách středních.