Dějiny a ubezpečovací strategie. Seriál Jana M. Hellera Čekání na velký román, díl první

Literárním historikům, kteří budou jednou psát o letech 2016 až 2020, se bude nabízet nazvat je obdobím „čekání na velký román“. Volání po velkém románu, nebo přinejmenším po nějaké velké „literární události“, která by české písemnictví vyzdvihla na úroveň, jíž dosahují literární díla aspoň u našich středoevropských sousedů, je přítomno v kritickém prostoru už jako určitá konstanta – ať už v podobě lamentací, nebo jako terč více či méně cynických poznámek o anachroničnosti a přehnaných nárocích.