David Netuka: Neurochirurgii má v genech

„Můj dědeček mi říkával: Jdi studovat medicínu, jestli chceš. Ale uvědom si, že je to běh na dlouhou trať, žádný sprint. To je maraton a výsledky tvé práce budou vidět až po letech. Měl pravdu. Silně mě ovlivnil,” říká David Netuka, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze.