Covid zavalil Evropu plastem

V důsledku postupně zaváděných opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 vzrostla na našem kontinentu poptávka po rouškách, respirátorech a jednorázových plastových rukavicích. V první vlně pandemie, tedy v dubnu až září 2020, se dovoz roušek a respirátorů do Evropské unie zvýšil oproti běžnému stavu o 170 tisíc tun.