Covid téměř zdvojnásobil počty na JIP

Obavy politiků a odborníků z letošního jara ohledně překročení kapacit zdravotnického systému v důsledku vysokých počtů covidových pacientů byly oprávněné. Koronavirus zdvojnásobil tlak na lůžka intenzivní péče, což vedlo také k výraznému výpadku běžné, ale do určité míry i včasné akutní péče.