Co lze a co se nesmí při volební kampani

Hranice volební kampaně a běžného působení veřejných činitelů v rozhovoru pro Právo popsal Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pověřený kontrolou voleb do Sněmovny. Za porušení volebního zákona může udělovat pokuty podle povahy přestupku od 10 tisíc korun do půl milionu korun.